История

Немският психолог Уилям Щерн формулира основната дефиниция за тестовете за интелигентност през 1912 година, когато определи коефициента за интелигентност като съотношение между изчислената „духовна възраст” и „действителната хронологическа възраст”:

100×(mental age/chronological age)

Например, ако десет-годишно момче разполага с интелектуален капацитет като за тринадесет-годишно момче, то неговият коефициент на интелигентност се равнява на 130 (100×13/10).

Използва се по време на тестове и задачи, разделени според възрастта на отделните хора, които като цяло са способни да ги решат. В следствие на това духовната възраст се определя въз отновата на най-трудната задача, която отделният човек е способен да реши по адекватен път.

Коефициент на интелигентост, който има стийност от 90 до 110, се приема като средно ниво.

Уравнението на Щернт обаче, е валидно само при децата; при възрастните, изчисленият коефициент, известен като коефициент на интелигентност с отклонение от нормата, се използва за сравняването на нивата на менталните способности на отделните хора спрямо средното ниво на масата. Средно 50% от населението има коефициент на интелигентност със средни стойности (т.е. 90–110). Грубо казано 13% от населението се помества между стойностите 110 и 139 и 1.5% от населението на земята достига нивото на гениалност. Като ниска интелигентност се определят нивато със стойности в рамките на 80–89. Резултати със стойности под 70 обозначават, в низходящ ред – умствено недоразвити, идиотизъм и олигофрения. Умствено недоразвитите могат да бъдат обучавани и приучавани към някакви навици; хората с идиотизъм могат да бъдат приучавани към някакви навици, но що се отнася до олигофрените, те не могат да бъдат нито обучавани, нито приучавани. Действителността, че притежавате определено ниво на интелигентност обаче, не играе никаква важна роля във вашия живот. Обикновенните работници, например, могат да имат коефициент на интелигентност със стойност повече от 125.

Начините за преценка на коефициента на интелигентонст преминават през непрекънато развитиес течение на времето и един от най-точните тестове за определяне на коефициента на интелигентност е точно този, който току що ви беше представен. Тъй като някои неща не са се променили през всичките тези години, не се изненадвайте, че по време на траенето на този тест, от вас ще се изисква да попълните своята възраст. Това е само с цел да се гарантира, че стойността на резултата е възможно най-точната. Късмет!