Последни достъпни тестове

Тест за вродена интелигентност – дву-измерни изображения
Двуизмерни изображения...

Тестът се състои от задачи, които проверяват логическото мислене що се отнася до геометрични форми - при изпълнението на задачите ще трябва да се справяте с геометрични суми, деформация и ротация... Подобни задачи понякога се включват на приемни изпити, психологически тестове и други процеси за подбор. Задачите с взаимоотношения между геометрични форми проверяват умение, което може да бъде усъвършенствано с практика, но не се влияе от образователното ниво или от социалната среда.

Да се пусне тестът

Математическа интелигентност
Цифри...

Математическите тестове определят Вашата способност да решавате математически задачи, да работите с числа и да мислите математически като цяло. Тестовете упражняват и проверяват уменията в посока събиране, изваждане, умножение, повдигане на степен, математически прогресии и т.н. Подобни задачи понякога се включват на приемни изпити, психологически тестове и други процеси за подбор. Математическото мислене може да бъде усъвършенствано с практика, но не се влияе от образователното ниво или от социалната среда или възрастта.

Да се пусне тестът