FAQ

 • Какво е това интелигентност?
  Интелигентност е интелектуалната способност за решаване на нови или трудни ситуации; способността да се учим от собствения си опит, способността да се приспособяваме; способността правилно да отбелязваме съществените връзки и следствия, които ни помагат да решаваме нашите нови проблеми и да се ориентираме в ситуациите, които са се случили. По всяка вероятност това е най-важната и със сигурност най-изучаваната от всички способности, които модерната психология разпознава. Коефициентът на интелигентност, IQ, е един от начините за определянето на интелигентността.
 • Какво е това коефициент на интелигентност (IQ)?
  Коефициентът на интелигентност (IQ) е стойност, която представя интелигентността на едно лице във връзка с останалото население.
 • Какво е това среден коефициент на интелигентност?
  Коефициент на интелигентност със стойности от 90 до 110, който отговаря грубо на нивото на 50% от населението, се смята за среден IQ.
 • Какви нива на интелигентност съществуват?
  1. над 140: Гениална интелигентност – абсолютната характеристика за творчески способнотси, определя директивите за учене за останалите (0.2%)
  2. до 140 Изключително висока интелигентност– изключителна характеристика за творчески дейности, отлични ръководни лица или специалисти (2.8%)
  3. до 130 Високо над средната интелигентност – със способност лесно да завърши висше образование, може да постигне изключителни резултати в областта на творчеството или на управлението (6%)
  4. до 120 Над средната интелигентност– със способност да завърши висше образование; с правилна работна етика може да получи много добра длъжност (12%)
  5. до 110 Висока средна интелигентност – със способност да завърши висше образование с известни трудности. С последователност и големи усилия човек на това ниво може да да достигне социалното положение на лицата от предишната категория (25%)
  6. до 100 Средна интелигентност – със способност да премине изпити за завършено образование, извършване на средно ниво на труд (25%)
  7. до 90 Малко под средната интелигентност– със способност да завърши основно образование и да извършва добре физически труд (10%)
  8. до 80 Гранична линия на ниската интелигентност – със способност да завърши основно образование с известни трудности, успешни в специалните училища (10%)
  9. до 70 Умствено недоразвити, ниска интелигентност – ако той/тя е под добро ръководство, може да завърши специално училище (6.8%)
  10. до 50 Идиотизъм, средно ниво на ниската интелигентност – ненаучителни, но със способност за създаване на навици за самодостатъчност (2%)
  11. до 20 Олигофрения, изключително ниска интелигентност – ненаучителни и неприучителни (0.2%)
 • Защо този тест за интелигентност и по-добър от останалите тестове за интелигентност?
  Защото, благодарение на вече голямото количество тествани хора, е способен много по-прецизно да определи коефициента на интелигентност в сравнение с останалите тестове за интелигентност.